Sedermera Fondkommission – ett brett tjänsteutbud med fokus på kapitalanskaffning, notering och tjänster för noterade bolag.

Gå med i Sedermeras investerarnätverk — Sedermera Invest

Sedermera Invest ger dig löpande investeringserbjudanden i micro- och smallcapbolag.

Corporate Finance

 • Kapitalanskaffning
 • Noteringar och listningar
 • Finansieringslösningar
 • Bolags- och associationsrätt

- Mer om Corporate Finance

Emissionstjänster

 • Administrativa tjänster vid emissioner
 • Administrativa tjänster vid ägarspridning, incitamentprogram och återköp av aktier
 • Anslutning till Euroclear (VPC)

- Mer om Emissionstjänster
- Aktuella uppdrag

Finansiell kommunikation

 • Prospekt och memorandum
 • Pressmeddelanden
 • Texter till delårsrapporter
 • Texter till årsredovisningar

- Mer om Finansiell kommunikation

Certified Adviser

 • Tjänster i samband med listning på First North
 • Tjänster för bolag som är listade på First North

- Mer om Certified Adviser

Marknadsavdelningen

 • Erbjuder investeringsmöjligheter till bolag och privatpersoner
 • Sammanlänka bolag med investorer
 • Sammanlänka investorer med bolag

- Mer om Marknadsavdelningen

Likviditetsgaranti

 • Löpande kvotera bolagets aktie
 • Tillse att det finns en förutbestämd maximal spread mellan köp- och säljkurs
 • Kontinuerligt ställa köp- och säljsida

- Mer om Likviditetsgaranti

Förvärv/företagsöverlåtelser (M&A)

 • Helhetsansvar avseende förvärv eller försäljning av privata och publika bolag
 • Identifiera potentiella köpare alternativt potentiella förvärvsobjekt

- Mer om Förvärv/företagsöverlåtelser (M&A)

Aktuella uppdrag

Bolag:
Colabitoil Sweden AB

Läs mer
Löptid:
170223 - 170309
Bolag:
VibroSense Dynamics AB

Läs mer
Löptid:
170302 - 170316
Bolag:
Invent Medic Sweden AB

Läs mer
Löptid:
170309 - 170323
Bolag:
Synact Pharma (TO 1)

Läs mer
Löptid:
170309 - 170323
Bolag:
Oncology Venture Sweden AB

Läs mer
Löptid:
170316 - 170330
Bolag:
Initiator Pharma A/S

Läs mer
Löptid:
170126 - 170209

Kontakt

Adress: Norra Vallgatan 64,  211 22, Malmö. Tel: 040-615 14 10, Fax: 040-615 14 11. E-post: info@sedermera.se

© 2008-2017 Sedermera. Alla rättigheter förbehålles. Plucera webbyrå