Sedermera Fondkommission – ett brett tjänsteutbud med fokus på kapitalanskaffning, notering och tjänster för noterade bolag.

Sedermeradagen Köpenhamn den 23 mars 2017

En möjlighet för dig som investerare att möta intressanta bolag. Sedermeradagen Köpenhamn den 23 mars anordnas av Sedermera Fondkommission och är en investerardag där du får tillfälle att möta intressanta bolag inom micro- och smallcapsegmentet. Ditt deltagande är kostnadsfritt. Läs mer på www.sedermeradagen.se.

Anmäl dig till Sedermeradagen Köpenhamn 23/3

Skriv i meddelanderutan vid allergi.

Gå med i Sedermeras investerarnätverk — Sedermera Invest

Sedermera Invest ger dig löpande investeringserbjudanden i micro- och smallcapbolag.

Corporate Finance

 • Kapitalanskaffning
 • Noteringar och listningar
 • Finansieringslösningar
 • Bolags- och associationsrätt

- Mer om Corporate Finance

Emissionstjänster

 • Administrativa tjänster vid emissioner
 • Administrativa tjänster vid ägarspridning, incitamentprogram och återköp av aktier
 • Anslutning till Euroclear (VPC)

- Mer om Emissionstjänster
- Aktuella uppdrag

Finansiell kommunikation

 • Prospekt och memorandum
 • Pressmeddelanden
 • Texter till delårsrapporter
 • Texter till årsredovisningar

- Mer om Finansiell kommunikation

Certified Adviser

 • Tjänster i samband med listning på First North
 • Tjänster för bolag som är listade på First North

- Mer om Certified Adviser

Marknadsavdelningen

 • Erbjuder investeringsmöjligheter till bolag och privatpersoner
 • Sammanlänka bolag med investorer
 • Sammanlänka investorer med bolag

- Mer om Marknadsavdelningen

Likviditetsgaranti

 • Löpande kvotera bolagets aktie
 • Tillse att det finns en förutbestämd maximal spread mellan köp- och säljkurs
 • Kontinuerligt ställa köp- och säljsida

- Mer om Likviditetsgaranti

Förvärv/företagsöverlåtelser (M&A)

 • Helhetsansvar avseende förvärv eller försäljning av privata och publika bolag
 • Identifiera potentiella köpare alternativt potentiella förvärvsobjekt

- Mer om Förvärv/företagsöverlåtelser (M&A)

Aktuella uppdrag

Bolag:
VibroSense Dynamics AB

Läs mer
Löptid:
170302 - 170321
Bolag:
Invent Medic Sweden AB

Läs mer
Löptid:
170309 - 170323
Bolag:
Synact Pharma (TO 1)

Läs mer
Löptid:
170309 - 170323
Bolag:
Oncology Venture Sweden AB

Läs mer
Löptid:
170316 - 170330
Bolag:
Freedesk AB

Läs mer
Löptid:
170316 - 170406
Bolag:
Initiator Pharma A/S

Läs mer
Löptid:
170126 - 170209

Kontakt

Adress: Norra Vallgatan 64,  211 22, Malmö. Tel: 040-615 14 10, Fax: 040-615 14 11. E-post: info@sedermera.se

© 2008-2017 Sedermera. Alla rättigheter förbehålles. Plucera webbyrå