Sedermera Fondkommission – ett brett tjänsteutbud med fokus på kapitalanskaffning, notering och tjänster för noterade bolag.

Anmäl dig till Sedermeradagen Göteborg 1/6

Välkommen till Sedermeradagen Göteborg den 1 juni 2016 på Clarion Hotel Post. Vi öppnar dörrarna 07:45 och avrundar med börsbar från klockan 17:20. För schema och mer info, se www.sedermeradagen.se.

Skriv i meddelanderutan vid allergi.

Corporate Finance

 • Kapitalanskaffning
 • Noteringar och listningar
 • Finansieringslösningar
 • Bolags- och associationsrätt

- Mer om Corporate Finance

Emissionstjänster

 • Administrativa tjänster vid emissioner
 • Administrativa tjänster vid ägarspridning, incitamentprogram och återköp av aktier
 • Anslutning till Euroclear (VPC)

- Mer om Emissionstjänster
- Aktuella uppdrag

Finansiell kommunikation

 • Prospekt och memorandum
 • Pressmeddelanden
 • Texter till delårsrapporter
 • Texter till årsredovisningar

- Mer om Finansiell kommunikation

Certified Adviser

 • Tjänster i samband med listning på First North
 • Tjänster för bolag som är listade på First North

- Mer om Certified Adviser

Marknadsavdelningen

 • Erbjuder investeringsmöjligheter till bolag och privatpersoner
 • Sammanlänka bolag med investorer
 • Sammanlänka investorer med bolag

- Mer om Marknadsavdelningen

Likviditetsgaranti

 • Löpande kvotera bolagets aktie
 • Tillse att det finns en förutbestämd maximal spread mellan köp- och säljkurs
 • Kontinuerligt ställa köp- och säljsida

- Mer om Likviditetsgaranti

Förvärv/företagsöverlåtelser (M&A)

 • Helhetsansvar avseende förvärv eller försäljning av privata och publika bolag
 • Identifiera potentiella köpare alternativt potentiella förvärvsobjekt

- Mer om Förvärv/företagsöverlåtelser (M&A)

Aktuella uppdrag

Bolag:
Synact Pharma AB

Löptid:
160524 - 160608
Listning:
160711

Dokument:
Läs mer
Bolag:
Oncology Venture Sweden AB

Löptid:
160512 – 160526
Listning:
140113

Dokument:
Läs mer
Bolag:
A1M Pharma AB

Löptid:
160519 – 160602
Listning:


Dokument:
Läs mer
Bolag:
Genovis AB

Löptid:
160523 - 160608
Listning:


Dokument:
Läs mer

Kontakt

Adress: Importgatan 4, 262 73 Ängelholm. Tel: 0431- 47 17 00, Fax: 0431- 47 17 01. E-post: info@sedermera.se

© 2008-2016 Sedermera. Alla rättigheter förbehålles. Plucera webbyrå